Genealogie Srnec

Matyáš Veverka + Mechtilda Dvořáková

Žádné zaznamenané děti

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Sňatek 7. února 1842
Publikace: I. č. 8297
Podrobnosti citace: inv. č. 8297, sign. VB-Xlll-14, str. 228
Text:

Datum sňatku: 7. února 1842 Místo sňatku: Výkleky č. 14 Ženich: Mathias V e v e r k a, sedlák a vdovec z Výklek Stav a věk: vdovec, 47 let Nevěsta: Mechtilda dcera Jana Dvořáka, výměnkáře z Výklek a jeho manžeky Veroniky rozené Sobkové Stav a věk: svobodná, 31 let Vyznání: oba řím. kat. Svědci: František Vraný, pololáník z Výklek František Gebauer, pololáník z Výklek Sezdal: Libor Čech ‚ farář

Jedinečný identifikátor
FD004349D8A3114FAC9E3FB1C92CCA1E7BBC