Genealogie Srnec

Jan Konvalina + Anna Ganglová

6 dětí

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Sňatek 6. února 1844
Publikace: Sig. 13427
Text:

Datum sňatku: 6. únor 1844 Ženich: Jan Konwalina, kožešnický mistr z Blížkovic, syn Jakuba Konwaliny, pololáníka z Blížkovic, a Marie, dcery Matouše Philipského, sedláka z Láz Bydliště: Blížkovice 72 Věk: 26 let Nevěsta: Anna, dcera Antonína Gangla, patentovaného invalidy ze Ctidružic, a Františky, dcery Matouše Beila, sedláka z Václavova Bydliště: Ctidružice 37 Věk: 18 let

Poznámka: DA, sig. 13427, sn. 145
Jedinečný identifikátor
74C9FD924ED30247A4B00EB173C7E15FC38E