Genealogie Srnec

František Poláček + Magdalena Rafajová

1 dítě

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Sňatek 27. ledna 1784
Publikace: Sig. 12961, 12962
Text:

Datum sňatku: 25. leden 1784 Ženich: Polaschek Franciscus Otec ženicha: + Gallus Nevěsta: Magdalena Otec nevěsty: + Gallus Raffay Místo: Milešovice 25

Poznámka: DA, sig. 12962, sn. 209
Jedinečný identifikátor
872CEAB9BE7B4543B167A90D289A6E6479B1