Genealogie Srnec

Martin Indra + Veronika Čechová

Žádné zaznamenané děti

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Sňatek 11. listopadu 1783
Publikace: Sig. 10759
Text:

Datum sňatku: 11. listopad 1783 Ženich: Gindra Martinus Otec ženicha: Francisci Místo: Opatov Nevěsta: Veronika Otec nevěsty: Witi Cžech Místo: Předín

Poznámka: DA, sig. 10759, sn. 15
Jedinečný identifikátor
344CCBFDD9076345AE6736B0F22984C93374