Genealogie Srnec

František Indra + Zuzana Outratová

1 dítě

Rodiče Prarodiče

Informace o rodině (manželství)
Sňatek 20. listopadu 1758
Publikace: Sig. 10753, 10754
Text:

Datum sňatku: 20. září 1758 Ženich: Franciscus Otec ženicha: Procopius Gindra z Předína Nevěsta: Susanna vidua po Bartolomeum Dvorzak z Opatova

Poznámka: DA, sig. 10754, sn. 141
Jedinečný identifikátor
D459A43B51E2214CA871486F164148E702AA