Genealogie Srnec

Martin Hejl II1771

Jméno
Martin Hejl II
Příjmení
Hejl
Křestní jména
Martin
Titul (za)
II
Narození 14. listopadu 1771 38 30
Narození sestryTerezie Hejl
22. září 1772 (Věk 10 měsíců)
SňatekAnna BalcarováZobrazit tuto rodinu
15. listopadu 1796 (Věk 25 let)
Narození dcery
1.
Rosalie Hejová
1. března 1798 (Věk 26 let)
Narození syna
2.
Josef Hejl I
23. září 1799 (Věk 27 let)
Narození dcery
3.
Anna Hejl
1802 (Věk 30 let)
Úmrtí otceMartin Hejl I
16. září 1802 (Věk 30 let)
Úmrtí matkyJudita Schwerzl
20. února 1803 (Věk 31 let)
Narození syna
4.
Frantisek Hejl
17. dubna 1805 (Věk 33 let)
Narození syna
5.
Jan Hejl
1. ledna 1807 (Věk 35 let)
Úmrtí synaJan Hejl
1. ledna 1807 (Věk 35 let)
Narození dcery
6.
Teresie Hejl
5. dubna 1809 (Věk 37 let)
Narození syna
7.
Jan Hejl
14. září 1811 (Věk 39 let)
Narození syna
8.
Frantisek Hejl
14. září 1811 (Věk 39 let)
Narození syna
9.
Karel Hejl
5. února 1816 (Věk 44 let)
Narození dcery
10.
Teresie Hejl
24. března 1818 (Věk 46 let)
Narození vnučky
1.
Anna Hejl
8. září 1822 (Věk 50 let)
Úmrtí manželkyAnna Balcarová
15. března 1823 (Věk 51 let)
Sňatek dítěteJosef Hejl IAnna DusekZobrazit tuto rodinu
před 1825 (Věk 53 let)
Sňatek dítěteJosef Hejl IJohana HauslerZobrazit tuto rodinu
8. května 1825 (Věk 53 let)
Narození vnučky
2.
Rozalie Hejl
6. dubna 1826 (Věk 54 let)
Narození vnuka
3.
Josef Hejl
26. srpna 1827 (Věk 55 let)
Narození vnuka
4.
Josef Hejl II
31. ledna 1830 (Věk 58 let)
Sňatek vnoučeteJosef Hejl IIFrances SchilarZobrazit tuto rodinu
10. října 1852 (Věk 80 let)
Úmrtí synaJosef Hejl I
29. května 1860 (Věk 88 let)
Úmrtí
Rodina s rodiči - Zobrazit tuto rodinu
otec
matka
Sňatek: 31. ledna 1762CZE
2 roky
starší sestra
2 roky
starší sestra
2 roky
starší sestra
3 roky
on sám
10 měsíců
mladší sestra
Rodina s Anna Balcarová - Zobrazit tuto rodinu
on sám
manželka
Sňatek: 15. listopadu 1796CZE
15 měsíců
dcera
19 měsíců
syn
3 roky
dcera
3 roky
syn
21 měsíců
syn
2 roky
dcera
2 roky
syn
syn
4 roky
syn
2 roky
dcera

Poznámka

Martin Hejl a jeho rodina byli rolnici jako potomci chalupniku z Československa. Většina chalupníků vlastnili dům a občas malinký kousek země. Po revoluci r. 1848 a následných reformách se chalupníci odpoutali od svých Pánů, ale byli i nadále znevýhodňováni reformami a neměli jakoukoliv šanci zlepšit svou životní úroveň. Protože nadále viděli, že se jejich situace zhoršuje, malí vlastníci půdy shledali těžší konkurovat na trhu se zemědělskými plodinami a výrobky. V roce 1900 méně než 0,1 procenta populace Čech vlastnila půdu. Situace byla ještě horší pro syny malých a středně velkých majitelů/nájemců půdy. Jak mohl otec rozdělit svůj malý pozemek mezi své potomky? Bylo zvykem, že otec poskytoval farmu každému ze svých synů, který dosáhl dvaceti let. Když byla země rozdělena, každý pruh byl rozparcelován na několik uzoučkých pruhů. Navíc se k této situaci musela přičíst stále zvyšující hustota obyvatel. Život v Cermě (město, ze kterého odešla první velká skupina Čechů do Texasu) strávil Martin a jeho rodina (podle dochovaných údajů) v jednopokojovém domě s devíti dalšími členy rodiny včetně Josefa. Z tohoto důvodu Josef pravděpodobně prodal svůj podíl půdy, aby získal peníze na cestu do Ameriky.

Martin Hejl and his family were peasants of the "chalupnici" class(cottagers) of Chechoslovakia. Most cottagers owned a house andsometimes a very small plot of land. After the revolutions of 1848 andsubsequent reforms, cottagers were emmancipated from their "Lords" butstill felt cheated by the reforms as they had no way to better theirstandard of living. Further, as they saw their situation growingprogressively worse, small landholders found it more difficult to competein agricultural markets. By 1900 less than 1/10 of 1 percent of thepopulation of Bohemia owned land. This situation created an even greaterproblem for the sons of small and even middle-sized land holders. Howcould the father divide his small holdings among his heirs? It wastraditional for the father to provide a farm for each of his sons at age20. When land was divided, each strip was partitioned lengthwiseresulting in a series of ever narrowing strips. Further, with theseeconomic condtions came increasingly overcrowded living conditions.Living in Cerma, (the town which produced the first major groups ofCzechs in Texas) Martin and his family are recorded as occupying a oneroom cottage with nine other family members, including Josef. It is forthis reason that Josef probably sold his portion of land for enough moneyto pay for passage to America.

(Paraphrased fromwww.angelfire.com/tx5/texasczech/studies/peasants.htm): The Situation ofthe Czech Peasants Excerpted from the book: Krasna America: A Study of the Texas Czechs,1851-1939, by Clinton Machann and James W. Mendly and published by EakinPress, Austin, Texas in 1983