Genealogie Srnec

  • Použít kompaktní rozvržení

Interaktivní strom pro Isidor Kristin

Isidor Kristin 1767
Bartoloměj Kristin 17401804
Anežka Kristinová oo
Matyáš Kristin 16981758
Barbora Zabrdovská 17011766
Martin Kristin 16721721
Mariana Kristinová oo
Pavel Zabrdovský 16511722
Alžběta Zabrdovská oo 16591722