Genealogie Srnec

  • Use compact layout

Interactive tree of Veronika Dušková

Frantisek Leshikar 18411843
Frantisek Leshikar 1843
Josef Leshikar 1846
Vincenc Leshikar 1849
Josef Frank Leshikar 19001979
Isabel Adamek 19121986
Rose Cornelia Leshikar 19021979
Frank Louis Valenta 18971936
Mary Otilia Leshikar 19041942
Joe Carva 1939
Jerry Mehevec 18871971
Albina Annie Leshikar 19061986
Louis Edward Valenta 19011972
Jerry Leshikar 19081908
Frank Josef Leshikar 19091987
Sofie Mikeska 1916
Annie Albina Leshikar 1911
Jerry John Mucha 19061974
John Jerry Leshikar 19131956
Pearl Lydia Artieschoufsky 19191983
Ruby Lee Leshikar 19161976
Gilbert Joe Malish 19161990
Jerry John Leshikar 19191972
Vincent Frank Leshikar 18761948
Marie Apolonia Hejl 18781960
Joseph Steven Leshikar 18761948
Theresa Julie Jirasek 18821967
Emilie Sidonie Leshikar 18781947
Joseph Andrew Jirasek 18741964
Paul Kucera 18721934
Frank Stenley Leshikar 18801968
Johanna Jenny Svadlenak 18831963
Albina Leshikar 18841976
Anton Thomas Kovar 18871974
John Leshikar 18861976
Bertha Emily Koneschik 18901972
Helen Mildred Leshikar 19151991
Jullia Janette Leshikar 19182004
Paul Louis Jozwiak I 19102003
Lucille Mae Leshikar 19201984
Felix Vlcek 19141989
Henry Leshikar 18891961
Josefa Matyášová 18981989
Cornelia Leshikar 18911960
Robert Wilkins Koneschik 18871957
Karolina Rosalie Leshikar 18931976
Charles Clyde Hurta I 18901978
Willie Leshikar I 18951978
Adela Chalupa 18951990
Rosalie Teresie Leshikar 18981980
John Robert Slovacek 18931973
Frank Leshikar 18521921
Rozalie Hejl 18541940
Karel Leshikar 1857
Frantisek Leshikar 18191870
Alzbeta Matejka 18121880
Veronika Dušková
František Lešikar
Josef Longinus Lešikar 17361800
Marie Magdalena Losserová 1800
Jakub Lešikar 16971777
Rosalie Sedláčková
Martin Lešikar II
Kateřina Pěkná
Martin Lešikar I 1633
Eva Benešová